Z naší edice

Novinky z nabídky naší edice

Horákův mlýn
autor: Irena Kubová, Dušan Šafr Ospalík

Rozsah: 224 ČB stran
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 12 let

ISBN: 978-80-908178-5-2
EAN: 9788090817852
Cena v Kč: 360,- Kč

Dva autoři, dva příběhy a jeden společný pohled na osudy několika generací jedné rodiny a jednoho mlýna.
Provedou Vás obdobím od první světové války, vznikem Československé republiky, obdobím takzvaného „Slovenského štátu“ a poválečným obdobím, až do počátku šedesátých let. Mimo jiné Vám přiblíží hrůzy holokaustu i nemalé problémy Čechů a Moravanů žijících za okupace na Slovensku. Seznámí Vás s osudy plné lásky, plánů, nadějí a tužeb, ale i utrpení, žalu, tragédií i nenávisti.
Umožní Vám nahlédnout do myšlení těch, u nichž touhy a plány nekončí tam, kde začínají touhy a plány těch druhých, jež zraňují.
V první části budete seznámeni s osudem paní Hanky a jejího syna Jožky, kterému osudově vstoupí do života vypravěčka druhé části
knihy Marie, jejímiž osudy se pak, jako červená nit proplétá příběh jednoho konkrétního mlýna, v konkrétní malé vesničce na Moravsko-
Slovenském pomezí.

Raven Hills
autor: František Konrád

Rozsah: 236 ČB stran
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 15 let

ISBN: 978-80-908178-6-9
EAN: 9788090817869
Cena v Kč: 360,- Kč

   Jedná se o psychologické drama z ponurého prostředí psychiatrické léčebny v 50. letech v americké Pensylvánii. Autor zde kombinuje napětí s prvky thrilleru a hororu a zároveň dbá, aby čtenář nevěděl víc než hlavní postava. Většina scén je volně inspirovaná skutečnými událostmi z psychiatrických léčeben.

Na podzim roku 1957 je patnáctiletý Tyler Mitchell zavřen do dětské psychiatrické léčebny Raven Hills, aby se zbavil dlouholetého imaginárního kamaráda Malého Sama. Po vlídném přijetí ze strany ředitele léčebny a následném seznámení s doktorem Monnerem se zdá, že ho čekají relativně poklidné měsíce léčby. Rychle si mezi pacienty v jejich bloku najde nové kamarády, seznámí se s milou dívkou a dál vede rozhovory s Malým Samem. Jenže jde pouze o zdánlivý klid. Postupem času si mladík uvědomuje skutečnost, že jemu a pacientům v jejich odděleném bloku hrozí nebezpečí, a to nejen ze strany despotických zřízenců. Ukáže se totiž děsivé tajemství, které poslední roky léčebnu provází. Tylerovi nakonec nezbývá jiná možnost než z Raven Hills utéct dřív, dokud zcela nepřijde o rozum.

Smích je univerzální jazyk
autor: Radislav Hlušička

Rozsah: 180 Barevných stran – křída
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 12 let

ISBN: 978-80-908178-7-6
EAN: 9788090817876
Cena v Kč: 650,- Kč

Říká se, že život není černobílý a autor dodává, že je barevný jako tato kniha. Kniha je rodu ženského, a proto se nabízí určité srovnání. Kdo by se nechtěl líbit svou vizáží a duševním šarmem? Se svými 180 stránkami na křídovém papíře jsem pološtíhlá jako žena. I když mi šatičky v podobě obalu autor ušil na míru jako krejčí, žádný chlap se za mnou, jako za pěknou ženskou neotočí. Jsem zvláštní tím, že každá strana je autonomní a čtenář tím nemusí po přestávkách v čtení znovu „navazovat nit“.
Zapůjčené a upravené barevné kresbičky autor oživil svými neopsanými texty, které mají jasnou vypovídací hodnotu. Funguji jako velká řeka, do níž se vlévají skoro bezejmenné potůčky, bez kterých by nebylo řeky a přeneseně ani knihy. Všechny aforismy, vtipy, fejetonky a postřehy si nekladou za cíl vyvolat pouze smích, ale i pouhé zamyšlení nad napsanou myšlenkou má svoji váhu.
Kniha je jako blecha – vždy si najde svého příjemce.

Guten tag Rakousko, aneb putování po Alpách
autor: Jan Zelenka

Rozsah: 172 ČB stran
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 6 let

ISBN: 978-80-908178-8-3
EAN: 9788090817883
Cena v Kč: 360,- Kč

Kniha nabízí ve třech částech pohled na nádherné scenérie rakouských Alp a na jejich pohodovou a pohostinnou tvář.
První část zahrnuje okolí městečka Hinterglemm v pohoří Totes gebirge.
V druhé části putuje autor s přítelem nejvyšší částí rakouských Alp, pohořím Hohe Tauern.
Třetí část knihy zahrnuje pohodový pobyt v městečku Hinterglemm a výlety pohořím Kitzbüler Alpen.
Kniha je doplněna množstvím černobílých fotografií.

Povídání o všem možném
autor: Jan Zelenka

Rozsah: 229 ČB stran
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 10 let

ISBN: 978-80-908178-9-0
EAN: 9788090817890
Cena v Kč: 360,- Kč

Podstatnou částí této knihy je Glosář, zabývající se nejrůznějšími oblastmi našeho života.
Druhou částí jsou Drobné kurzivky všedních dnů a kniha je doplněna v třetí části Literárními výlety a v části čtvrté retro pohledy do let minulých pod názvem Ozvěny času.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je kniha_Dum-818x1024.jpg.

Hvězda a koule
autor: Ivo Chmelař

Rozsah: 196 ČB stran
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 10 let

ISBN: 978-80-908649-0-0
EAN: 9788090864900
Cena v Kč: 360,- Kč

Autor již v předchozím triptychu svých příběhů pozoruhodné děje svých postav a vlastní prožitky a meditace nad historií konfrontoval v obzoru různých evropských zemí, Asie či dokonce kosmu a současně „domácího prostředí“, tedy zejména také severních Čech a „tohoto našeho města“. Jeho nynější příběhy jsou podobné, ale jsou zakotveny výrazně právě v tomto domácím prostředí. Vyjadřuji ovšem znovu to, co se skrývá a poodhaluje „za fasádou“ našich životů i tohoto prostředí a co nás výrazně utváří.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je kniha_Dum-818x1024.jpg.

Dům v Edenu
autor: František Konrád

Rozsah: 156 ČB stran
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 15 let

ISBN: 978-80-908178-3-8
EAN: 9788090817838
Cena v Kč: 360,- Kč

Na sklonku 19. století prostá lidská pověrčivost pomalu uvolňuje místo vědě a racionálnímu rozumu. V anglické vesničce Retford ale stále přetrvává silná víra ve starou pověst, která se zde po mnoho let vypráví o nedaleké, již zaniklé vesnici, zvané Eden. Po nedávném zmizení několika retfordských obyvatel jsou jejich sousedé přesvědčeni, že je unesli démoni sídlící právě v ruinách Edenu. O událostech se dozví
neúspěšný a namyšlený dramatik Nicholas Bennett, který se do Retfordu vydá se svojí asistentkou Olivií, aby načerpal inspiraci, pro novou divadelní hru. I přes silnou nevoli místních se oba do zaniklé vesnice vypraví. Brzy však zjistí, že realita je mnohem děsivější než nesmyslné povídačky.

Prokletý hrad Houska
a osudová láska Karla Hynka Máchy

autor: Dušan Šafr Ospalík

Rozsah: 244 stran ČB
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 16 let

ISBN: 978-80-908178-1-4
EAN: 9788090817814
Cena v Kč: 360,- Kč

Neuvěřitelný romantický fantasy příběh, popsaný na podkladě životopisu K. H. Máchy, který se při svých toulkách českou krajinou ocitl v době protektorátu Čech a Moravy, kde poznal životní lásku, kterou záhy ztratil, a ve své době beznadějně hledal.

Záhada tří Marií pod křížem
autor: Dušan Šafr Ospalík

Rozsah: 248 stran mix černobílé a barevné
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
kategorie 14+

ISBN: 978-80-908178-0-7
EAN: 9788090817807
Cena v Kč: 360,- Kč

Kniha je určena především pro zvídavé čtenáře nejen z řad věřících, pro které je kniha doplněna četnými odkazy na zdroje. Skládá ze tří částí, kde:

Kniha 1 – Já Marie Salome – realisticky popsaný příběh ženy, která byla Ježíšovým nejoblíbenějším učedníkem ze zcela jiného úhlu pohledu, který není ovlivněn pozdějšími naukami či dogmaty.

V knize 2 – Fakta a hypotézy autor knihy mimo jiné z různých světových zdrojů dokládá odkazy pro tvrzení, která v knize Já Marie Salome zazněla.
Kniha 3 – Credo se zamýšlí v tom nejširším slova smyslu o životě a víře.

Člověk, který vezme do svých rukou Nový Zákon a začne opatrně procházet slovy a větami, podivně řazenými do kapitol a veršů, a začne se jen lehce prokousávat textem psaným v podobenstvích, nakonec narazí na určitou potřebu tyto podněty nějak uspořádat. Dnešní doba dává každému člověku volnost a svobodu s předkládanými informacemi pracovat podle vlastního úsudku. Již zde není nařízení nebo daný metodický postup, který by předem stanovil, co je a není pravdivé vnímání a jediný pravdivý výklad textu. Je úžasné nechat slova Ježíše působit a vnímat jen tak, aby se dotýkaly nejen našeho intelektu, ale především srdce a emocí. A zároveň s uvolněním pout předsudků a osvobozením se od předem stanovených myšlenkových vzorců dostává prostor nový úhel pohledu. Takový úhel pohledu, který není zatížený předem schválenými badatelskými konstrukcemi, dává prostor přesně tomu, co v této knize najdete. Krásný a snadno představitelný příběh přináší možnost porozumět dobovým událostem Ježíšova působení z pohledu přirozené lidskosti a svobody ducha. Příběh, který odhalí to, co si mnozí mohli myslet, ale neměli odvahu vyslovit. Příběh, který zaujme každého, kdo se zamýšlí nad tím, jak to tehdy asi mohlo být. Člověk, který vezme do rukou tuto knihu najde odpovědi i otázky, jak vlastně rozumět Písmu. Neboť v Písmu čteme: „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.“ Tato kniha nám pomáhá otevřít nejen mysl, ale také naše srdce, abychom rozuměli i s láskou vnímali Ježíšův odkaz.

Bára Bláhová, farářka CČSH v Solanech

Střípky z domova i ze světa
autor: Jan Zelenka

Rozsah: 292 ČB stran
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 12 let, cestopis

ISBN: 978-80-908178-4-5
EAN: 9788090817845
Cena v Kč: 360,- Kč

Nemůže být nic víc protichůdného, než naše současná evropská civilizace, vycházející z antických a řesťansko-židovských tradic a na druhé straně svět Orientu, zatížený náboženským fundamentalismem.
Dva světy. Dvě tváře civilizace. Středomořský turistický ráj a mystický a také dnes nebezpečný svět Předního východu. Která z těch dvou tváří je ta lákavější? Kdo chce znát odpověď na tuto otázku, musí zkusit obojí. Musí se dostat až za ty hranice našich všedních dní. Toto vše jsem se snažil ukázat v této knize – Střípky z domova i ze světa.

(NE)SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
autor: Radislav Hlušička

Rozsah: 156 Barevná, křída
Rozměry: 148 x 210 mm
nad 12 let

ISBN: 978-80-908178-2-1
EAN: 9788090817821
Cena v Kč: 650,- Kč

Ústřední postavou je dívka, jež získá schopnost,
která budí úžas a obavy zároveň. Do běžného životního běhu je přidáno jako ingredience trochu fikce. Knížečka může oslovit jak mladou i starší generaci.

    Pokud máte zájem o některou z našich knih, označte jí a napište nám svůj e- mail: