Publikováno Napsat komentář

Nové knihy z naší edice

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je kniha_Dum-818x1024.jpg.

Dům v Edenu
autor: František Konrád

Rozsah: 156 ČB stran
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 15 let

ISBN: 978-80-908178-3-8
EAN: 9788090817838
Cena v Kč: 280,- Kč


Na sklonku 19. století prostá lidská pověrčivost pomalu uvolňuje místo vědě a racionálnímu rozumu. V anglické vesničce Retford ale stále přetrvává silná víra ve starou pověst, která se zde po mnoho let vypráví o nedaleké, již zaniklé vesnici, zvané Eden. Po nedávném zmizení několika retfordských obyvatel jsou jejich sousedé přesvědčeni, že je unesli démoni sídlící právě v ruinách Edenu. O událostech se dozví
neúspěšný a namyšlený dramatik Nicholas Bennett, který se do Retfordu vydá se svojí asistentkou Olivií, aby načerpal inspiraci pro novou divadelní hru. I přes silnou nevoli místních se oba do zaniklé vesnice vypraví. Brzy však zjistí, že realita je mnohem děsivější než nesmyslné povídačky.

Prokletý hrad Houska
a osudová láska Karla Hynka Máchy

autor: Dušan Šafr Ospalík

Rozsah: 244 stran ČB
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 16 let

ISBN: 978-80-908178-1-4
EAN: 9788090817814
Cena v Kč: 280,- Kč

Neuvěřitelný romantický fantasy příběh, popsaný na podkladě životopisu K. H. Máchy, který se při svých toulkách českou krajinou ocitl v době protektorátu Čech a Moravy, kde poznal životní lásku, kterou záhy ztratil, a ve své době beznadějně hledal.

Záhada tří Marií pod křížem
autor: Dušan Šafr Ospalík

Rozsah: 248 stran mix černobílé a barevné
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
kategorie 14+

ISBN: 978-80-908178-0-7
EAN: 9788090817807
Cena v Kč: 320,- Kč

Kniha je určena především pro zvídavé čtenáře nejen z řad věřících, pro které je kniha doplněna četnými odkazy na zdroje. Skládá ze tří částí, kde:

Kniha 1 – Já Marie Salome – realisticky popsaný příběh ženy, která byla Ježíšovým nejoblíbenějším učedníkem ze zcela jiného úhlu pohledu, který není ovlivněn pozdějšími naukami či dogmaty.

V knize 2 – Fakta a hypotézy autor knihy mimo jiné z různých světových zdrojů dokládá odkazy pro tvrzení, která v knize Já Marie Salome zazněla.
Kniha 3 – Credo se zamýšlí v tom nejširším slova smyslu o životě a víře.

Člověk, který vezme do svých rukou Nový Zákon a začne opatrně procházet slovy a větami, podivně řazenými do kapitol a veršů, a začne se jen lehce prokousávat textem psaným v podobenstvích, nakonec narazí na určitou potřebu tyto podněty nějak uspořádat. Dnešní doba dává každému člověku volnost a svobodu s předkládanými informacemi pracovat podle vlastního úsudku. Již zde není nařízení nebo daný metodický postup, který by předem stanovil, co je a není pravdivé vnímání a jediný pravdivý výklad textu. Je úžasné nechat slova Ježíše působit a vnímat jen tak, aby se dotýkaly nejen našeho intelektu, ale především srdce a emocí. A zároveň s uvolněním pout předsudků a osvobozením se od předem stanovených myšlenkových vzorců dostává prostor nový úhel pohledu. Takový úhel pohledu, který není zatížený předem schválenými badatelskými konstrukcemi, dává prostor přesně tomu, co v této knize najdete. Krásný a snadno představitelný příběh přináší možnost porozumět dobovým událostem Ježíšova působení z pohledu přirozené lidskosti a svobody ducha. Příběh, který odhalí to, co si mnozí mohli myslet, ale neměli odvahu vyslovit. Příběh, který zaujme každého, kdo se zamýšlí nad tím, jak to tehdy asi mohlo být. Člověk, který vezme do rukou tuto knihu najde odpovědi i otázky, jak vlastně rozumět Písmu. Neboť v Písmu čteme: „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.“ Tato kniha nám pomáhá otevřít nejen mysl, ale také naše srdce, abychom rozuměli i s láskou vnímali Ježíšův odkaz.

Bára Bláhová, farářka CČSH v Solanech

Střípky z domova i ze světa
autor: Jan Zelenka

Rozsah: 292 ČB stran
Rozměry: 148 x 210 mm, pevná šitá vazba
nad 12 let, cestopis

ISBN: 978-80-908178-4-5
EAN: 9788090817845
Cena v Kč: 320,- Kč

Nemůže být nic víc protichůdného, než naše současná evropská civilizace, vycházející z antických a řesťansko-židovských tradic a na druhé straně svět Orientu, zatížený náboženským fundamentalismem.
Dva světy. Dvě tváře civilizace. Středomořský turistický ráj a mystický a také dnes nebezpečný svět Předního východu. Která z těch dvou tváří je ta lákavější? Kdo chce znát odpověď na tuto otázku, musí zkusit obojí. Musí se dostat až za ty hranice našich všedních dní. Toto vše jsem se snažil ukázat v této knize – Střípky z domova i ze světa.

(NE)SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
autor: Radislav Hlušička

Rozsah: 156 Barevná, křída
Rozměry: 148 x 210 mm
nad 12 let

ISBN: 978-80-908178-2-1
EAN: 9788090817821
Cena v Kč: 320,- Kč

Ústřední postavou je dívka, jež získá schopnost,
která budí úžas a obavy zároveň. Do běžného životního běhu je přidáno jako ingredience trochu fikce. Knížečka může oslovit jak mladou i starší generaci.