Akce

Pro zájemce z řad široké veřejnosti nabízíme za výhodných finančních prostředků tisk svých děl s přiřazením identifikačního čísla ISBN a jejich zaevidování u Národní agentury ISBN v ČR, Národní knihovna ČR a dalších předepsaných institucí ve smyslu zákona 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.