Akce

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je list-kniha-794x1024.jpg.

Pro zájemce z řad široké veřejnosti nabízíme za výhodných finančních prostředků tisk svých děl s přiřazením identifikačního čísla ISBN a jejich zaevidování u Národní agentury ISBN v ČR, Národní knihovna ČR a dalších předepsaných institucí ve smyslu zákona 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.